Процедури

Процедура № 6236 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 09.08.2022
Втора дата
Начална цена 26,226.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2234
Дървесен вид цр;бл;чб
Едра 0 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 812 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 846 куб.м.