Процедура № 6333 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6333 на ДГС Н. Паничарево от 14.10.2022 е прекратена!
ДГС Н. Паничарево 14.10.2022 3,723.12 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2215 (отдели, подотдели – 407 б) от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“,

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2215 чб, бб, мжд 17 куб.м. 23 куб.м. 1 куб.м. 74 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 116 куб.м.