Процедура № 6335 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Маджарово 17.10.2022 28,830.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Сеч извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово от Обекти №№ 2212; 2213;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2212,2213 бл, цр 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м. 775 куб.м. 0 куб.м. 930 куб.м.