Процедура № 6405 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Чирпан 12.12.2022 476,295.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача конкурс за възлагане на дейности и продажба на стояща дървесина на корен Провеждане на конкурс за възлагане на дейности и продажба на стояща дървесина на корен в Обекти 236108, 236109 и 236110

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
236108, 236109 и 236110 здб, цр, ак, чдб, кдб, кгбр, мжд, бл, срлп 327 куб.м. 1398 куб.м. 166 куб.м. 0 куб.м. 3526 куб.м. 0 куб.м. 5417 куб.м.