Процедура № 6472 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Н. Паничарево 21.12.2022 70,882.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект с № 2314 (отдели, подотдели – 299 б; 300 а, б; 301 ж) от ЛФ-2023 г., находящи се в горски територии – частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2314 бл,цр,гбр,срлп,мжд,кгбр 66 куб.м. 192 куб.м. 9 куб.м. 648 куб.м. 1110 куб.м. 46 куб.м. 2071 куб.м.