Процедура № 6474 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кипилово 21.12.2022 488,170.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 включен в КЛФ 2023 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 см, гбр, ела, бк, трп, бб, брз, здб, здгл, врб, яв, мждр, шс, ак, чб, чрш, кл, тлс, кгбр, бл 1627 куб.м. 312 куб.м. 36 куб.м. 3592 куб.м. 6051 куб.м. 417 куб.м. 12035 куб.м.