Процедура № 6478 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тополовград 23.12.2022 80,872.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти №№ 2305, 2306, 2307 и 2309 от ЛФ-2023 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2305, 2306, 2307 и 2309 бл, цр, кдб, здб, ак 5 куб.м. 300 куб.м. 147 куб.м. 0 куб.м. 1598 куб.м. 0 куб.м. 2050 куб.м.