Процедура № 6484 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара Загора 04.01.2023 17,869.30 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет Процедура "Открит конкурс" за възлагане на лесокултурни дейности с предмет "Отглеждане на горски култури“ - Обект № 235202

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
235202 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.