Процедура № 6485 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6485 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
ДГС Айтос 29.12.2022 102,693.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2308.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2308 бл,гбр,дб,здб,кгбр,мжд,цр 204 куб.м. 49 куб.м. 105 куб.м. 878 куб.м. 1138 куб.м. 173 куб.м. 2393 куб.м.