Процедура № 6490 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6490 на ДГС Айтос от 29.12.2022 е прекратена!
ДГС Айтос 29.12.2022 66,160.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2316.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2316 бб,чб,дри 196 куб.м. 92 куб.м. 1 куб.м. 1519 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1715 куб.м.