Процедура № 6577 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 08.02.2023 39,720.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Добив на дървесина - сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина - Обект 2306

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2306 здб, бл, гбр 10 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м. 951 куб.м. 0 куб.м. 993 куб.м.