Процедура № 6697 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 02.06.2023 42,618.62 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет „ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРИ ГОДИШНИ ДЪБОВИ КУЛТУРИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС СВИЛЕНГРАД - ОБЕКТ 2023-4

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023-4 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.