Процедура № 6702 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 26.05.2023 60,582.88 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ
Предмет ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №4 /2324-3/, под.184к, 184и

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №4 /2324-3/, под.184к, 184и дб 156.16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17.71 куб.м. 173.87 куб.м.