Процедура № 6706 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 614,691.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2311 включен в КЛФ 2023 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2311 бб,здл,бр,цр,гбр,здб 50 куб.м. 25 куб.м. 3 куб.м. 564 куб.м. 423 куб.м. 418 куб.м. 1483 куб.м.