Процедура № 6788 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 08.09.2023 1,000.00 лв. без ДДС Покана до определени лица Профил на купувача ПОКАНА
Предмет „Извършване на годишни технически прегледи на МПС /вкл. ГТП на газови и метанови уредби/ на пътни превозни средства собственост на ТП „ДГС Тича” „за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.