Процедура № 6790 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Котел 25.09.2023 2,941.28 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 38

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
38 бк 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62 куб.м. 0 куб.м. 62 куб.м.