Процедура № 6805 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 28.09.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет „Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на имоти“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.