Процедура № 6806 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 07.09.2023 4,103.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача директно възлагане
Предмет ,,Възлагане на СМР: Текущ ремонт на сгради към ловен дом ,,Ормана‘‘ в териториалния обхват на дейност на ТП ,,ДЛС Тунджа‘‘

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.