Процедура № 6807 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Хасково 03.10.2023 47,362.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП”ДГС Хасково”, ЛФ 2023г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2319 бл, цр, ак 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 995 куб.м. 0 куб.м. 995 куб.м.