Процедура № 681 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 08.02.2017 13,800.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на смазочни материали - двигателно и хидравлично масло, грес и автоконсумативи.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.