Процедура № 6850 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6850 на ДГС Кипилово от 01.12.2023 е прекратена!
ДГС Кипилово 01.12.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет ,,Текущ ремонт на ВИК инсталации‘‘

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.