Процедура № 6991 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 27.03.2024 17,000.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Товарене, подвоз и разтоварване до тир станция на дървесина от временни складове на обекти за сеч с № 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 и 2409, находящи се на територията на ТП „ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 и 2409 изгр, бл, цр, мжд, кгбр 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 450 Пр. куб.м. 400 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 850 Пр. куб.м.