Процедура № 6992 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 01.04.2024 12,960.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Товарене, подвоз и разтоварване на едра строителна дървесина от временни складове на обекти за сеч с № 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 2413, находящи се на територията на ТП „ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 2413 бл, изгр 432 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 432 куб.м.