Процедура № 6994 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 29.03.2024 10,485.40 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Пакет от Обекти № 2315-1 „Цигански пясък“, № 2302-3 „Бабина нива“, № 2413-3 „Селището-Калиново“ и № 2316-2 „Върбата“, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“, за физически лица за лична употреба без право на продажба

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Пакет от Обекти № 2315-1 „Цигански пясък“, № 2302-3 „Бабина нива“, № 2413-3 „Селището-Калиново“ и № 2316-2 „Върбата“ изгор, бл 31.79 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8.73 куб.м. 40.52 куб.м.