Процедура № 6999 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 17.04.2024 16,538.76 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет ОТДАВАНЕ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ РАЗСАДНИК "ГЕБРАН"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2024-2 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.