Процедура № 7006 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тополовград 23.04.2024 30,514.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2417 по чл.27 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2417 бл, цр, чб 249 куб.м. 409 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 803 куб.м.