Процедура № 7007 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Маджарово 09.05.2024 10.05.2024 179,889.53 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет “Механизирана почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дребноразмерни култури“ в Обект № 2493 ЖЗ.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2493 ЖЗ бл, цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.