Процедура № 7050 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 22.07.2024 74,980.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет Товарене, транспорт и разтоварване на действително добита дървесина от временни складове до ТИР станции, намиращи се на територията на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2310, 2402 2303 2308 2201 2308 2305, 2311 2314, 2315, 2318 2307 2308ДД, 2404 2304, 2307 цр, чб, избк, дб, трп, гбр, бб, здгл, мжд, акдр, бл 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2625 Пр. куб.м. 1124 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 3749 Пр. куб.м.