slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6483 ДГС Маджарово 05.01.2023 2391, 2392 Лесокултурни мероприятия 334,076.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6470 ДГС Маджарово 23.12.2022 бл, здб, цр 2301 Процедури за добив на дървесина 9,695.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6401 ДГС Маджарово 12.12.2022 тп, ак, бл, цр; 2306; 2307; 2308; Процедури за добив на дървесина 66,395.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6400 ДГС Маджарово 12.12.2022 бл, здб, цр, бук 2301; 2302; 2303; 2304; 2305 Процедури за добив на дървесина 53,585.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6335 ДГС Маджарово 17.10.2022 бл, цр 2212,2213 Процедури за добив на дървесина 28,830.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6312 ДГС Маджарово 06.10.2022 чдб, брз, тп, чб, бб 2209,2210,2211 Процедури за добив на дървесина 69,161.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5995 ДГС Маджарово 07.03.2022 2291, 2292 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 322,601.18 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5782 ДГС Маджарово 08.12.2021 бл, цр 2204, 2205 Процедури за добив на дървесина 13,664.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5711 ДГС Маджарово 25.11.2021 0 2193 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 9,850.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5262 ДГС Маджарово 16.04.2021 бл, цр 2107 Процедури за добив на дървесина 8,695.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5247 ДГС Маджарово 27.04.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,099.08 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5053 ДГС Маджарово 26.01.2021 чб, тп 2108 Процедури за добив на дървесина 10,622.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5049 ДГС Маджарово 11.02.2021 0 2191, 2192 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 298,733.06 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4917 ДГС Маджарово 30.11.2020 чб 2012 Процедури за добив на дървесина 2,444.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4916 ДГС Маджарово 30.11.2020 чб 2011 Процедури за добив на дървесина 27,025.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4870 ДГС Маджарово 10.12.2020 бл, здб, мжд 2101 Процедури за добив на дървесина 43,381.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4789 ДГС Маджарово 26.11.2020 2094 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 14,142.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4759 ДГС Маджарово 11.11.2019 2093 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,880.27 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4731 ДГС Маджарово 14.10.2020 чб, бл 2010 Процедури за добив на дървесина 20,892.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4607 на ДГС Маджарово от 01.10.2020 е прекратена!
4607 ДГС Маджарово 01.10.2020 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача