slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6491 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб 2317 Процедури за добив на дървесина 74,390.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6490 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб,дри 2316 Процедури за добив на дървесина 66,160.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6489 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб,бл,дри,мжд,цр 2315 Процедури за добив на дървесина 55,790.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6488 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб 2314 Процедури за добив на дървесина 62,570.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6487 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,бл,гбр,мжд,срлп,цр,чб 2313 Процедури за добив на дървесина 76,885.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6486 ДГС Айтос 29.12.2022 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 36,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6485 ДГС Айтос 29.12.2022 бл,гбр,дб,здб,кгбр,мжд,цр 2308 Процедури за добив на дървесина 102,693.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6455 ДГС Айтос 01.12.2022 бл,кгбр,цр 2262 Процедури за добив на дървесина 29,795.82 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6454 ДГС Айтос 01.12.2022 бл,гбр,здб,пкл,цр 2261 Процедури за добив на дървесина 41,459.16 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6450 ДГС Айтос 16.12.2022 бл,цр,кгбр 2311 Процедури за добив на дървесина 98,643.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6449 ДГС Айтос 16.12.2022 здб,бл,цр,кгбр,срлп,мжд 2310 Процедури за добив на дървесина 90,665.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6448 ДГС Айтос 16.12.2022 цр,бл,кгбр,избк,гбр,мжд,пкл 2309 Процедури за добив на дървесина 98,043.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6447 ДГС Айтос 16.12.2022 бл1цр,избк,гбр 2307 Процедури за добив на дървесина 82,814.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6434 ДГС Айтос 15.12.2022 чб,бл,цр,кгбр,гбр,мжд,пкл 2306 Процедури за добив на дървесина 34,138.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6433 ДГС Айтос 15.12.2022 бл,цр,кгбр 2305 Процедури за добив на дървесина 75,797.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6432 ДГС Айтос 15.12.2022 бл,цр,избк,гбр,срлп,кгбр,пкл,яв,шс 2304 Процедури за добив на дървесина 125,242.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6431 ДГС Айтос 15.12.2022 здб,цр,гбр,избк,кгбр,мжд,бл 2303 Процедури за добив на дървесина 98,728.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6430 ДГС Айтос 15.12.2022 бл,здб,гбр,цр,избк,кгбр,мжд,чб 2302 Процедури за добив на дървесина 116,675.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6429 ДГС Айтос 15.12.2022 бл,цр,здб,кгбр,мжд 2301 Процедури за добив на дървесина 86,813.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6373 ДГС Айтос 15.11.2022 бл 2208-05 Процедури за продажба на дървесина 8,223.80 лв. без ДДС