Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4365 ДГС Казанлък 16.06.2020 17.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 1199 куб.м. 0 куб.м. 1231 куб.м.
бк, гбр
2029 Процедури за добив на дървесина 49,833.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4299 ДГС Казанлък 27.05.2020 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 678 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.
здб,бк,гбр
2025 Процедури за продажба на дървесина 48,435.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2025 Виж пълна информация
Процедура № 4299 на ДГС Казанлък от 27.05.2020 е прекратена!
4298 ДГС Казанлък 27.05.2020 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 393 куб.м.
здб,бк,гбр,срлп
2024 Процедури за добив на дървесина 16,063.41 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4292 ДГС Казанлък 27.05.2020 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 32 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 185 куб.м.
чб,бб,ак
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 7,825.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от общинска горска територия Виж пълна информация
4287 ДГС Казанлък 27.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
242 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 721.5 куб.м. 29.5 куб.м. 1090 куб.м.
бк,бб,см,дгл
2027, 2028 Продажба на стояща дървесина на корен 49,576.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен от обекти 2027 и 2028. Виж пълна информация
Процедура № 4287 на ДГС Казанлък от 27.05.2020 е прекратена!
4280 ДГС Казанлък 21.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък. Виж пълна информация
4250 ДГС Казанлък 15.05.2020 18.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 257 куб.м.
чб, бб, см
2023 Продажба на стояща дървесина на корен 10,387.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от общинска горска територия Виж пълна информация
4183 ДГС Казанлък 05.05.2020 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 287 куб.м.
бк,гбр,здб,чб,бб,см,тп
2018,2020,2021,2022 Процедури за продажба на дървесина 25,690.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
4181 ДГС Казанлък 05.05.2020 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 678 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.
здб,бк,гбр
2025 Процедури за добив на дървесина 26,875.44 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4135 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
4134 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутери и др. Виж пълна информация
4133 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
4131 ДГС Казанлък 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
Процедура № 4131 на ДГС Казанлък от 14.04.2020 е прекратена!
4130 ДГС Казанлък 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,970.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
4093 ДГС Казанлък 02.04.2020 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м. 1561.1 куб.м. 103.9 куб.м. 2886 куб.м.
здб,бk, цр, гбр,ак, тп, бб,чб,см
2018, 2020,2021,2022 Процедури за продажба на дървесина 188,873.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 4093 на ДГС Казанлък от 02.04.2020 е прекратена!
4018 ДГС Казанлък 17.03.2020 18.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 331 куб.м.
бк
182109-1 Процедури за продажба на дървесина 21,515.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 4018 на ДГС Казанлък от 17.03.2020 е прекратена!
3987 ДГС Казанлък 11.03.2020 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 619 куб.м. 833.1 куб.м. 1.9 куб.м. 1741 куб.м.
здб,тп, цр, гбр,ак, бб,чб
2020,2021,2022 Процедури за продажба на дървесина 114,914.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 3987 на ДГС Казанлък от 11.03.2020 е прекратена!
3986 ДГС Казанлък 11.03.2020 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 559 куб.м. 1033.1 куб.м. 1.9 куб.м. 1941 куб.м.
здб,tp, цр, гбр,ак, бб,чб
2020,2021,2022 Процедури за добив на дървесина 54,465.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3981 ДГС Казанлък 09.03.2020 10.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 224 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
чб,бб,ак
2019 Процедури за продажба на дървесина 13,717.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
3960 ДГС Казанлък 05.03.2020 06.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м. 1227.6 куб.м. 102.4 куб.м. 1645 куб.м.
бк,гбр,здб,чб,бб,см
2018 Процедури за добив на дървесина 58,082.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация