Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4987 ДГС Казанлък 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
806 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 423 куб.м. 4667.80 куб.м. 183.20 куб.м. 6179 куб.м.
бб,чб,дгл,см,бк,гбр,лп,ак,цр,здб
2102 Процедури за продажба на дървесина 273,461.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 2102 Виж пълна информация
4932 ДГС Казанлък 18.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 919 куб.м. 2610 куб.м. 0 куб.м. 3672 куб.м.
здб,бк,ак,бб
2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 Процедури за продажба на дървесина 232,725.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обеки № 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 Виж пълна информация
4931 ДГС Казанлък 18.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 919 куб.м. 3910 куб.м. 0 куб.м. 4972 куб.м.
здб,бк, ак,бб
2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 Процедури за добив на дървесина 172,189.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента в обект № 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 Виж пълна информация
4930 ДГС Казанлък 18.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 955 куб.м. 0 куб.м. 955 куб.м.
здб,бл, цр,срлп
2106 Продажба на стояща дървесина на корен 43,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2106 Виж пълна информация
4883 ДГС Казанлък 15.12.2020 2106Ц Продажба на стояща дървесина на корен 911,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2106Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП; Виж пълна информация
Процедура № 4883 на ДГС Казанлък от 15.12.2020 е прекратена!
4774 ДГС Казанлък 16.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 161 куб.м. 132 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м.
здб,бкчб,бб,ак
2022 Процедури за продажба на дървесина 22,874.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2022 Виж пълна информация
4771 ДГС Казанлък 16.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 419.4 куб.м. 46.6 куб.м. 566 куб.м.
бк
2042 Продажба на стояща дървесина на корен 25,197.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2042 Виж пълна информация
4758 ДГС Казанлък 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 876.6 куб.м. 97.4 куб.м. 1172 куб.м.
бк
2040 Процедури за добив на дървесина 48,357.02 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обест 2040 Виж пълна информация
4757 ДГС Казанлък 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 276.6 куб.м. 97.4 куб.м. 572 куб.м.
бк
2040 Процедури за продажба на дървесина 42,687.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект 2040 Виж пълна информация
4756 ДГС Казанлък 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
740 куб.м. 128 куб.м. 0 куб.м. 227.7 куб.м. 842.3 куб.м. 0 куб.м. 1938 куб.м.
чб,бб,бк,гбр
2039, 2041 Продажба на стояща дървесина на корен 93,572.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на корен от обекти 2039 и 2041 Виж пълна информация
4745 ДГС Казанлък 04.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 175 куб.м.
здб,гбр, цр, чб,бб, здгл
2038 Продажба на стояща дървесина на корен 6,943.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2038 Виж пълна информация
4710 ДГС Казанлък 22.10.2020 12-20-203 Лесокултурни мероприятия Профил на купувача
Предмет: „Ръчно почистване площи,почвоподготовка,залесяване и отглеждане на горски култури “, в Обект № 12-20-203 Виж пълна информация
4687 ДГС Казанлък 15.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
236 куб.м. 136 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м. 617 куб.м. 0 куб.м. 1188 куб.м.
чб,бб,бк,ак
2037 Процедури за продажба на дървесина 81,356.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2037 Виж пълна информация
4686 ДГС Казанлък 15.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1056 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 399.2 куб.м. 174.8 куб.м. 1712 куб.м.
бк
2003 Процедури за продажба на дървесина 137,757.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2003 Виж пълна информация
4685 ДГС Казанлък 15.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
236 куб.м. 136 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м. 917 куб.м. 0 куб.м. 1488 куб.м.
чб,бб,бк
2037 Процедури за добив на дървесина 47,228.24 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 2037 Виж пълна информация
4684 ДГС Казанлък 15.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1056 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 699.2 куб.м. 174.8 куб.м. 2012 куб.м.
бк
2003 Процедури за добив на дървесина 60,769.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 200 Виж пълна информация
4665 ДГС Казанлък 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м.
бб,чб
2036 Продажба на стояща дървесина на корен 14,967.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2036 Виж пълна информация
4663 ДГС Казанлък 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 389 куб.м. 0 куб.м. 449 куб.м.
чб,бб
2035 Продажба на стояща дървесина на корен 17,132.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2035 Виж пълна информация
4652 ДГС Казанлък 23.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 59.4 куб.м. 6.6 куб.м. 236 куб.м.
тп
2034 Процедури за продажба на дървесина 10,424.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2034 Виж пълна информация
4630 ДГС Казанлък 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 851 куб.м. 0 куб.м. 919 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2032 Процедури за продажба на дървесина 61,919.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2032 Виж пълна информация