slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6792 ДГС Малко Търново 11.09.2023 бл, цр, изт. бук, гбр, кгбр, мжд, изт. гор, 2318 Процедури за добив на дървесина 58,923.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6695 ДГС Малко Търново 29.05.2023 избк, гбр, изгор, бб, чб, бл, цр, трп, 2306, 2309 и 2314 Процедури за добив на дървесина 123,002.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6625 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 165,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6624 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 91,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6419 ДГС Малко Търново 19.12.2022 бл, цр, изгор, кгбр, мждр, избк, мжд, трп, бб, гбр, чб, здгл, бл.изт.гор 2301, 2302, 2304, 2305, 2307, 2308, 2310, 2311, 2312, 2313, 2315, 2317, 2318 и 2321 Процедури за добив на дървесина 687,497.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6413 ДГС Малко Търново 15.12.2022 чдб, дб, мждр, бл, избк, цр, гбр, изгор, срлп, кгбр, чб, бб 2303 „Кустиева лъка“; 2316 „Върбата“; 2319 „Малко Драганово“ Процедури за добив на дървесина 123,096.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6353 ДГС Малко Търново 02.11.2022 чб, изгр, цр, изгор, бл, здгл, бб, избк, гбр, 2206, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 55,900.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6263 ДГС Малко Търново 25.08.2022 Процедури за добив на дървесина 3,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6202 ДГС Малко Търново 13.07.2022 бб, чб, изгор, избк, цр, кгбр, мждр, бл, 2219, 2221 Процедури за добив на дървесина 75,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6155 ДГС Малко Търново 31.05.2022 избк, цр, мждр, гбр, кгбр, трп, изгор, чб, ак, бл 2215, 2216, 2217, 2218, 2220 Процедури за добив на дървесина 236,236.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6141 ДГС Малко Търново 20.05.2022 107м, 124н, 236н, 237б Лесокултурни мероприятия 10,290.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6133 ДГС Малко Търново 27.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,452.28 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6088 ДГС Малко Търново 31.03.2022 дб, мждр 2204-3 Процедури за продажба на дървесина 10,312.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6053 на ДГС Малко Търново от 25.03.2022 е прекратена!
6053 ДГС Малко Търново 25.03.2022 дб, цр 2204, 2206, 2210, 2211, 2209, 2214, 2212, 2213 Процедури за добив на дървесина 93,815.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6027 на ДГС Малко Търново от 18.03.2022 е прекратена!
6027 ДГС Малко Търново 18.03.2022 - 107м, 124н, 236н, 237б Лесокултурни мероприятия 10,290.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5838 ДГС Малко Търново 01.12.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5837 ДГС Малко Търново 09.12.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5801 ДГС Малко Търново 09.12.2021 бб,чб 2201-1, 2202-2 Процедури за добив на дървесина 10,375.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5800 ДГС Малко Търново 09.12.2021 бб, изгор, бл, избк, цр, трп, мждр 2205 Продажба на стояща дървесина на корен 55,360.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5769 ДГС Малко Търново 24.11.2021 дб, бк 2123-3, 2118-3 Процедури за продажба на дървесина 4,446.40 лв. без ДДС