slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7013 ДГС Сливен 04.06.2024 21.06.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 3,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7012 ДГС Сливен 04.06.2024 21.06.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 3,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6968 ДГС Сливен 29.02.2024 № ЛКД Лесокултурни мероприятия 89,696.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6967 ДГС Сливен 15.03.2024 01.04.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 1,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6965 ДГС Сливен 18.03.2024 03.04.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 2,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6895 ДГС Сливен 17.01.2024 07.02.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 1,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6849 ДГС Сливен 01.12.2023 Процедури за добив на дървесина 7,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6836 на ДГС Сливен от 07.11.2023 е прекратена!
6836 ДГС Сливен 07.11.2023 Процедури за добив на дървесина 7,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6831 ДГС Сливен 16.11.2023 05.12.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 5,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6800 на ДГС Сливен от 27.09.2023 е прекратена!
6800 ДГС Сливен 27.09.2023 0 Процедури за добив на дървесина 17,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6651 на ДГС Сливен от 29.05.2023 е прекратена!
6651 ДГС Сливен 29.05.2023 15.06.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6627 ДГС Сливен 21.03.2023 широколистни № 2319 Процедури за добив на дървесина 59,959.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6620 ДГС Сливен 14.03.2023 широколистни 2318 Процедури за добив на дървесина 49,273.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6561 ДГС Сливен 03.02.2023 широколистни и иглолистни № 2308А Процедури за добив на дървесина 47,329.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6499 ДГС Сливен 05.01.2023 широколистни и иглолистни № 2301 и № 2306 Процедури за добив на дървесина 666,910.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6479 на ДГС Сливен от 22.12.2022 е прекратена!
6479 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2301 и № 2306 Процедури за добив на дървесина 666,103.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6476 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2307, № 2308, № 2309 Процедури за добив на дървесина 237,258.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6475 ДГС Сливен 21.12.2022 широколистни и иглолистни № 2302, № 2304, № 2310, № 2311, № 2315 Процедури за добив на дървесина 407,363.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6381 ДГС Сливен 08.12.2022 широколистни и иглолистни № 2312, № 2313, № 2314, № 2316 и № 2321 Процедури за добив на дървесина 195,284.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6292 ДГС Сливен 20.09.2022 0 Процедури за добив на дървесина 15,080.00 лв. без ДДС