slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6795 ДГС Айтос 12.09.2023 бб, бл, гбр, избк, изгор, кгбр, мжд, цр, чб, 2338 Процедури за добив на дървесина 63,683.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6752 ДГС Айтос 18.07.2023 цр Договаряне 21 Процедури за продажба на дървесина 64,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6751 ДГС Айтос 18.07.2023 избк,гбр Договаряне 20 Процедури за продажба на дървесина 57,505.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6750 ДГС Айтос 18.07.2023 избк,гбр,срлп Договаряне 19 Процедури за продажба на дървесина 14,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6749 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 18 Процедури за продажба на дървесина 65,810.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6748 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 8 Процедури за продажба на дървесина 44,520.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6747 ДГС Айтос 18.07.2023 бл Договаряне 7 Процедури за продажба на дървесина 48,560.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6746 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 3 Процедури за продажба на дървесина 22,100.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6745 ДГС Айтос 18.07.2023 изгор Договаряне 2 Процедури за продажба на дървесина 165,330.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6731 ДГС Айтос 30.06.2023 изгр Договаряне 6 Процедури за продажба на дървесина 44,467.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6730 ДГС Айтос 30.06.2023 бл Договаряне 9 Процедури за продажба на дървесина 2,476.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6720 ДГС Айтос 16.06.2023 срлп 2304 Процедури за продажба на дървесина 1,416.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6684 ДГС Айтос 05.05.2023 изгор Договаряне 6 Процедури за продажба на дървесина 54,727.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6667 ДГС Айтос 19.05.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6658 ДГС Айтос 12.04.2023 бб 2253 Процедури за продажба на дървесина 5,074.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6647 ДГС Айтос 28.03.2023 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 39,549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6637 на ДГС Айтос от 20.03.2023 е прекратена!
6637 ДГС Айтос 20.03.2023 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 39,549.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6616 ДГС Айтос 24.02.2023 изгр Договаряне 4 Процедури за продажба на дървесина 58,729.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6613 ДГС Айтос 22.02.2023 срлп Дог.3 Процедури за продажба на дървесина 1,989.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6590 ДГС Айтос 27.02.2023 чб,бб 2317 Процедури за добив на дървесина 81,526.00 лв. без ДДС