slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6812 ДГС Кипилово 06.10.2023 Лесокултурни мероприятия 1,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6805 ДГС Кипилово 28.09.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6801 ДГС Кипилово 11.10.2023 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6796 ДГС Кипилово 23.08.2023 Събиране на оферти с обява Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6794 ДГС Кипилово 01.09.2023 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6787 ДГС Кипилово 12.09.2023 13.09.2023 Бялбор,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Шестил 2314 Процедури за добив на дървесина 14,474.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6786 ДГС Кипилово 11.09.2023 Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Брекина,Шестил 2314-1 Процедури за продажба на дървесина 24,133.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6785 ДГС Кипилово 08.09.2023 Бялбор,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Мъждрян,Келявгабър 232К Продажба на стояща дървесина на корен 82,933.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6772 ДГС Кипилово 21.08.2023 22.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Трепетлика,Явор,Келявгабър 2313-2 Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6771 ДГС Кипилово 22.08.2023 23.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Келявгабър 2313 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6770 ДГС Кипилово 31.05.2023 01.06.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Бреза,Върба 2312-1 Процедури за продажба на дървесина 137,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6768 ДГС Кипилово 16.08.2023 17.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун 2313-Е Процедури за продажба на дървесина 52,068.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6766 ДГС Кипилово 29.05.2023 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6739 на ДГС Кипилово от 24.07.2023 е прекратена!
6739 ДГС Кипилово 24.07.2023 25.07.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Келявгабър 2313 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6735 на ДГС Кипилово от 20.07.2023 е прекратена!
6735 ДГС Кипилово 20.07.2023 21.07.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Трепетлика,Явор,Келявгабър 2313-1 Процедури за продажба на дървесина 100,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6734 на ДГС Кипилово от 26.07.2023 е прекратена!
6734 ДГС Кипилово 26.07.2023 Открита процедура 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6732 ДГС Кипилово 18.07.2023 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6700 ДГС Кипилово 05.06.2023 чб,бб,см,бк,здб,гбр,трп,врб,яв,брз,ак 2312 Процедури за добив на дървесина 48,899.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6698 ДГС Кипилово 30.05.2023 Договаряне Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6696 ДГС Кипилово 31.05.2023 01.06.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Бреза,Върба 2312-1 Процедури за продажба на дървесина 137,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача