Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3608 ДЛС Тополовград 04.12.2019 2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 692 куб.м. 66 куб.м. 372 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 1211 куб.м.
чб;бл
Продажба на стояща дървесина на корен 44,563.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обекти № 2004 от ГП за 2020 г. Виж пълна информация
3607 ДГС Чирпан 02.12.2019 № 206102, 206103 и 206104
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 1549 куб.м. 139 куб.м. 1433 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 3245 куб.м.
бб,чб,здб,ак, кгбр
Процедури за добив на дървесина 73,139.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 206102, 206103 и 206104 за местни търговци Виж пълна информация
3606 ДГС Чирпан 02.12.2019 № 206105, 206106 и 206107
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 765 куб.м. 43 куб.м. 1147 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 2112 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр
Продажба на стояща дървесина на корен 88,752.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206105, 206106 и 206107 Виж пълна информация
3605 ДЛС Несебър 08.01.2020 Открита процедура 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж-люцерна,балова, за подхранване на дивеча Виж пълна информация
3604 ДГС Стара Загора 09.12.2019 Публично състезание 16,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора Виж пълна информация
3603 ДГС Мъглиж 02.12.2019 193161
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3602 ДГС Мъглиж 02.12.2019 193160
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3601 ДГС Мъглиж 02.12.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3600 ДГС Айтос 02.12.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
500 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м. 853 куб.м.
бл, здб
Процедури за продажба на дървесина 161,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 02.12.2019г. за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
3599 ДГС Тунджа 03.12.2019 2003, 2004, 2005, 2007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
314 куб.м. 948 куб.м. 97 куб.м. 315 куб.м. 1141 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
бл, цр, пяс, кгбр, ак, лдб, кл, гбр, ббрс, пбрс, чб, тп
Процедури за добив на дървесина 63,738.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
3598 ДГС Чирпан 26.11.2019 Договаряне без предварително обявление 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3597 ДГС Сливен 29.11.2019 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 148 куб.м. 5 куб.м. 4876 куб.м. 2574 куб.м. 0 куб.м. 8075 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 320,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3596 ДГС Свиленград 29.11.2019 1919
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 98 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 683 куб.м.
здб,цр
Продажба на стояща дървесина на корен 33,058.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 1919 Виж пълна информация
3595 ДГС Звездец 29.11.2019 №2003 и №2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 432 куб.м. 1373 куб.м. 60 куб.м. 2038 куб.м.
дб,цр,гбр, бк, кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 48,258.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА в обекти № 2003 и №2004, на територията на ТП” ДГС Звездец ” за местни търговци по чл.38 от Наредбата Виж пълна информация
3594 ДГС Карнобат 26.11.2019 1931
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 92 куб.м. 0 куб.м. 153 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 3,174.75 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1931, подотдели 363 л,м на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
3593 ДГС Кипилово 28.11.2019 104
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 1822 куб.м. 0 куб.м. 1918 куб.м.
гбр, дрш, бб, см, трп, бк, яв, яс, чрш, лп, шс, мждр, врб,
Продажба на стояща дървесина на корен 76,324.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 104 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3592 ДЛС Несебър 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 1,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча по задание за нуждите на „ЮИДП” ДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство - Несебър” и в съответствие с техническата спецификация” Виж пълна информация
3591 ДГС Сливен 27.11.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 3591 на ДГС Сливен от 27.11.2019 е прекратена!
3590 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193161
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3590 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3589 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193160
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3589 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!