Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3639 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1611 куб.м. 1024 куб.м. 0 куб.м. 1426 куб.м. 2270 куб.м. 0 куб.м. 6331 куб.м.
чб,бб,дгл
Продажба на стояща дървесина на корен 289,806.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
3638 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2002,2003,2005
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1061 куб.м. 57 куб.м. 28 куб.м. 45 куб.м. 772 куб.м. 699 куб.м. 2759 куб.м.
бк,ак,чб,бб
Продажба на стояща дървесина на корен 145,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 2002, 2003, 2005 Виж пълна информация
3637 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2001,2006,2007,2008,2009,2010,2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 572 куб.м. 368 куб.м. 29 куб.м. 2253 куб.м. 49 куб.м. 3325 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, цр, чб
Процедури за продажба на дървесина 224,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3636 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2001,2006,2007,2008,2009,2010,2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 355 куб.м. 269 куб.м. 29 куб.м. 3933 куб.м. 49 куб.м. 4689 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, цр, чб
Процедури за добив на дървесина 177,758.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3635 ДГС Кости 06.12.2019 2003
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 713 куб.м. 319 куб.м. 15 куб.м. 1077 куб.м.
чб, дб, избк, цр, трп
Продажба на стояща дървесина на корен 52,591.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2003 (подотдели: 18: г, д, е, ж, з), от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3634 ДГС Хасково 12.12.2019 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 128 куб.м. 0 куб.м. 1589 куб.м. 3417 куб.м. 0 куб.м. 5219 куб.м.
чб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
Процедури за добив на дървесина 118,374.20 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3633 ДГС Мъглиж 09.12.2019 193110-25
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 66 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 5,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-25 на 09.12.2019 год. Виж пълна информация
3632 ДГС Елхово 09.12.2019 2009, 2012
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 150 куб.м. 538 куб.м. 3605 куб.м. 0 куб.м. 4317 куб.м.
чб, бб,цр,бл,лп
Продажба на стояща дървесина на корен 228,801.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен обекти №2009 и № 2012 Виж пълна информация
Процедура № 3632 на ДГС Елхово от 09.12.2019 е прекратена!
3631 ДГС Хасково 10.12.2019 2008-1, 2009-1, 2010-1, 2011-1, 2012-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м. 3048 куб.м. 0 куб.м. 3572 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, чб, срлп
Процедури за продажба на дървесина 278,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3630 ДГС Карнобат 25.11.2019 1906-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 38.08 куб.м. 6.72 куб.м. 0 куб.м. 242 куб.м. 0 куб.м. 286.8 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 18,444.80 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне по чл.25 ал.1 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1906-5, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3630 на ДГС Карнобат от 25.11.2019 е прекратена!
3629 ДГС Мъглиж 20.12.2019 2003 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3628 ДГС Казанлък 20.12.2019 2003 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3627 ДЛС Тополовград 20.12.2019 2003 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3626 ДГС Чирпан 20.12.2019 2003 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3625 ДГС Стара река 20.12.2019 2003 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3624 Централно Управление 20.12.2019 2003 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3623 ДГС Кипилово 20.12.2019 2002 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3957 куб.м.
дб,бк, гбр
Дългосрочни договори 175,370.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2002Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС ТИЧА И ДГС КИПИЛОВО Виж пълна информация
3622 ДГС Тича 20.12.2019 2002 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3957 куб.м.
дб,бк, гбр
Дългосрочни договори 175,370.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2002Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС ТИЧА И ДГС КИПИЛОВО Виж пълна информация
3621 Централно Управление 20.12.2019 2002 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3957 куб.м.
дб,, бк, гбр
Дългосрочни договори 175,370.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2002Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС ТИЧА И ДГС КИПИЛОВО Виж пълна информация
3620 ДЛС Мазалат 20.12.2019 2001 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13574 куб.м.
бб, чб, бк др
Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ Виж пълна информация