slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7001 ДГС Айтос 12.04.2024 изгор,бл дог.9 Процедури за продажба на дървесина 3,366.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7000 ДГС Айтос 12.04.2024 изгор дог.8 Процедури за продажба на дървесина 64,028.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6999 ДГС Свиленград 17.04.2024 0 2024-2 Лесокултурни мероприятия 16,538.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6998 ДЛС Тополовград 10.04.2024 Процедури за добив на дървесина 3,120.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6997 ДГС Котел 18.03.2024 бл,кгбр,кл,цр,дрш 101 Процедури за добив на дървесина 13,991.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6996 ДГС Царево 02.04.2024 изгр, бл, мжд, цр, кгбр, 2401, 2402, 2405, 2407, 2408 и 2413, Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6995 ДГС Царево 02.04.2024 изгр, бл, мжд, цр, кгбр, бб, чб, акдр, срл, чдб № 2402, 2403, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411 и 2427 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6994 ДГС Малко Търново 29.03.2024 изгор, бл Пакет от Обекти № 2315-1 „Цигански пясък“, № 2302-3 „Бабина нива“, № 2413-3 „Селището-Калиново“ и № 2316-2 „Върбата“ Процедури за продажба на дървесина 10,485.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6993 ДГС Царево 01.04.2024 бл, изгр, цр, мжд, кгбр 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 2413 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6992 ДГС Царево 01.04.2024 бл, изгр 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 2413 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6991 ДГС Царево 27.03.2024 изгр, бл, цр, мжд, кгбр 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 и 2409 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6990 ДГС Айтос 12.03.2024 цр Договаряне 5 Процедури за продажба на дървесина 1,699.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6989 ДГС Айтос 12.03.2024 цр Договаряне 3 Процедури за продажба на дървесина 8,180.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6988 ДЛС Граматиково 11.03.2024 БЛ,ИЗГР 2 от пак. 2422-6 и пак.2419-4 Процедури за продажба на дървесина 18,696.85 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6987 ДГС Елхово 08.04.2024 чб, бл, цр 2401Д Дългосрочни договори 303,680.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6986 Централно Управление 08.04.2024 чб, бл, цр 2401Д Дългосрочни договори 303,680.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6985 ДЛС Тунджа 27.02.2023 чб 2319 Процедури за добив на дървесина 9,380.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6984 ДЛС Тунджа 27.11.2023 чб 2318 Процедури за добив на дървесина 9,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6983 ДЛС Тунджа 28.02.2024 чб 2413 Процедури за добив на дървесина 17,885.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6982 ДЛС Тунджа 23.02.2024 чб 2410 Процедури за добив на дървесина 8,050.00 лв. без ДДС Профил на купувача