slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6794 ДГС Кипилово 01.09.2023 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6793 ДГС Стара река 03.10.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6792 ДГС Малко Търново 11.09.2023 бл, цр, изт. бук, гбр, кгбр, мжд, изт. гор, 2318 Процедури за добив на дървесина 58,923.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6791 ДЛС Тунджа 30.08.2023 чб 2313 Продажба на стояща дървесина на корен 161,636.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6790 ДГС Котел 25.09.2023 бк 38 Процедури за добив на дървесина 2,941.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6789 ДГС Елхово 13.09.2023 тп 2349 Процедури за добив на дървесина 17,315.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6788 ДГС Тича 08.09.2023 Покана до определени лица 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6787 ДГС Кипилово 12.09.2023 13.09.2023 Бялбор,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Шестил 2314 Процедури за добив на дървесина 14,474.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6786 ДГС Кипилово 11.09.2023 Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Брекина,Шестил 2314-1 Процедури за продажба на дървесина 24,133.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6785 ДГС Кипилово 08.09.2023 Бялбор,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Мъждрян,Келявгабър 232К Продажба на стояща дървесина на корен 82,933.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6784 ДЛС Граматиково 25.08.2023 дб обект 14 Процедури за продажба на дървесина 32,910.27 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6783 ДГС Тича 27.09.2023 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6782 на ДЛС Граматиково от 18.08.2023 е прекратена!
6782 ДЛС Граматиково 18.08.2023 дб ОБЕКТ №14 Процедури за продажба на дървесина 32,910.27 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6781 ДГС Котел 28.08.2023 Лесокултурни мероприятия 101,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6780 ДГС Ивайловград 29.08.2023 бл;здб;цр;мждр;гбр;кгбр;кдб; 2344;2345; Процедури за добив на дървесина 126,992.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6779 ДГС Чирпан 26.08.2023 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6778 ДГС Чирпан 15.09.2023 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6777 ДГС Чирпан 15.09.2023 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6776 ДГС Чирпан 26.08.2023 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6775 ДГС Котел 08.08.2023 бк 37 Процедури за добив на дървесина 8,586.64 лв. без ДДС