slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6471 ДЛС Тополовград 22.12.2022 бл, здб 2308 Процедури за добив на дървесина 42,320.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6470 ДГС Маджарово 23.12.2022 бл, здб, цр 2301 Процедури за добив на дървесина 9,695.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6469 ДГС Твърдица 20.12.2022 бк,здб,гбр,брз,цр,бл,кгбр,срлп,мжд,чб,бб,здгл,см №2305, №2306, №2307, №2308, №2309, №2310 Процедури за добив на дървесина 379,251.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6468 ДГС Хасково 21.12.2022 бб, чб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, ак 2307, 2308, 2309 Процедури за добив на дървесина 119,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6467 ДГС Хасково 21.12.2022 бб, чб, здб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, вгбр, кл, ак 2303, 2304, 2305, 2306 Процедури за добив на дървесина 70,595.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6466 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,бк,здб,трпл,грб,яс,лп,ива 2309 Процедури за добив на дървесина 31,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6465 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,см,бк,здб,трпл,грб,цр,брз,шс,ива 2308 Процедури за добив на дървесина 109,820.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6464 ДГС Бургас 21.12.2022 чб,бб,бл,цр,дб,пяс,кл,брс,срлп,кгбр,мжд 2303 Процедури за добив на дървесина 145,529.77 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6463 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бк,гбр,здб,трпл,цр,бл 2307 Процедури за добив на дървесина 33,709.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6462 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,см,здгл,бк,здб,трпл,грб,яс,яв,брз,лп,ива 2306 Процедури за добив на дървесина 28,163.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6461 ДГС Бургас 21.12.2022 чб,бб,бл,здб,цр,дб,пяс,кл,брс,срлп,кгбр,мжд 2302 Процедури за добив на дървесина 197,441.86 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6460 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,чб,см,здгл,бк,трпл,грб,яв,брз,лп,бр 2305 Процедури за добив на дървесина 49,955.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6459 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,см,бк,грб,яв,брз,чрш,шс 2304 Процедури за добив на дървесина 39,315.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6458 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бк,гбр,здб,трпл,цр. 2303 Процедури за добив на дървесина 39,852.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6457 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,чб,см,здгл,бк,здб,трпл,грб,яс,яв,цр,брз,чрш 2302 Процедури за добив на дървесина 40,318.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6456 ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 бб,чб,бк,здб,трпл,шс,мждр. 2301 Процедури за добив на дървесина 40,294.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6455 ДГС Айтос 01.12.2022 бл,кгбр,цр 2262 Процедури за добив на дървесина 29,795.82 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6454 ДГС Айтос 01.12.2022 бл,гбр,здб,пкл,цр 2261 Процедури за добив на дървесина 41,459.16 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6453 ДГС Средец 19.12.2022 0 ЛКД 1/2023 Лесокултурни мероприятия 83,326.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6452 ДГС Казанлък 19.12.2022 ak 2238-ТР Процедури за добив на дървесина 25,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача