Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5829 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 272 куб.м. 299 куб.м. 780 куб.м. 299 куб.м. 0 куб.м. 1091 куб.м.
чдб,бл,срлп,бл,кгбр
2220 Процедури за добив на дървесина 30,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2220. Виж пълна информация
5828 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 71 куб.м. 40 куб.м. 465 куб.м. 548 куб.м. 0 куб.м. 1075 куб.м.
бл,цр,кгбр
2219 Процедури за добив на дървесина 30,410.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2219. Виж пълна информация
5827 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
299 куб.м. 46 куб.м. 19 куб.м. 359 куб.м. 395 куб.м. 122 куб.м. 1175 куб.м.
избк,цр,чдб,срлп
2218 Процедури за добив на дървесина 34,938.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2218. Виж пълна информация
5826 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
329 куб.м. 44 куб.м. 54 куб.м. 582 куб.м. 747 куб.м. 142 куб.м. 1800 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,кгбр
2217 Процедури за добив на дървесина 56,342.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2217. Виж пълна информация
5825 ДГС Айтос 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 97 куб.м. 30 куб.м. 376 куб.м. 422 куб.м. 0 куб.м. 815 куб.м.
бл,здб,цр,мжд,кгбр
2216 Процедури за добив на дървесина 22,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2216. Виж пълна информация
5824 ДГС Казанлък 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 218 куб.м.
бк,гбр
2147 Процедури за добив на дървесина 11,313.78 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект № 2147 Виж пълна информация
5823 ДГС Твърдица 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1446 куб.м. 1480 куб.м. 70 куб.м. 1135 куб.м. 1097 куб.м. 237 куб.м. 5465 куб.м.
бб,чб,здгл,смбук,гбр,ива,явор,здб
№2205-1,№2205-2,№2206-1,№2206-2,№2207-1,№2207-2,№2208-1 и №2208-2 Процедури за продажба на дървесина 471,328.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за местни търговци(съгл.чл.115 от ЗГ) на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5822 ДГС Стара река 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
514 куб.м. 355 куб.м. 25 куб.м. 1382 куб.м. 916 куб.м. 125 куб.м. 3317 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,здгл,чб,брз,
2206; 2207; 2208 Процедури за добив на дървесина 101,863.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5821 ДГС Свиленград 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
701 куб.м. 531 куб.м. 59 куб.м. 209 куб.м. 2403 куб.м. 514 куб.м. 4417 куб.м.
здб,лп,гбр,мжд,мкл,бл,ак,тп
2204,2205,2206 Продажба на стояща дървесина на корен 226,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти: № 2204,2205,2206 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5820 ДГС Свиленград 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м.
чб
2207-1 Процедури за продажба на дървесина 17,395.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обект № 2207-1 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5819 ДГС Мъглиж 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 5 куб.м. 2 куб.м. 35 куб.м. 45 куб.м. 2 куб.м. 90 куб.м.
здб,бк,гбр
223111П Процедури за продажба на дървесина 7,585.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223111 П на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5818 ДГС Хасково 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м.
чб
2125-1 Процедури за продажба на дървесина 801.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград , възложени за управление на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5817 ДГС Хасково 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м.
чб
2121-1 Процедури за продажба на дървесина 1,068.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5816 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 55 куб.м. 33 куб.м. 383 куб.м. 476 куб.м. 0 куб.м. 875 куб.м.
бл,цр,ак,чдб,пляс
2215 Процедури за добив на дървесина 24,580.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2215. Виж пълна информация
5815 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 24 куб.м. 25 куб.м. 297 куб.м. 372 куб.м. 0 куб.м. 687 куб.м.
здб,бл,цр
2214 Процедури за добив на дървесина 19,326.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2214. Виж пълна информация
5814 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 59 куб.м. 14 куб.м. 405 куб.м. 501 куб.м. 0 куб.м. 931 куб.м.
бл,цр
2213 Процедури за добив на дървесина 26,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2213. Виж пълна информация
5813 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 2 куб.м. 19 куб.м. 178 куб.м. 242 куб.м. 112 куб.м. 891 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,мжд
2212 Процедури за добив на дървесина 29,279.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2212. Виж пълна информация
5812 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 384 куб.м. 67 куб.м. 592 куб.м. 290 куб.м. 0 куб.м. 914 куб.м.
бл,цр,кгбр
2211 Процедури за добив на дървесина 26,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2211. Виж пълна информация
5811 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 144 куб.м. 32 куб.м. 290 куб.м. 167 куб.м. 10 куб.м. 510 куб.м.
бб,чб,здб,бл,цр,избк и др.
2210 Процедури за добив на дървесина 14,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2210. Виж пълна информация
5810 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
410 куб.м. 2 куб.м. 22 куб.м. 156 куб.м. 211 куб.м. 108 куб.м. 885 куб.м.
бл,цр,кгбр
2209 Процедури за добив на дървесина 28,817.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2209. Виж пълна информация