slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6774 ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 Бялбор,Смърч 2309-Е Процедури за продажба на дървесина 12,795.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6773 ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 Бялбор,Бук,Зимендъб,Благун,цер,Габър 2308-Е Процедури за продажба на дървесина 142,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6772 ДГС Кипилово 21.08.2023 22.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Трепетлика,Явор,Келявгабър 2313-2 Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6771 ДГС Кипилово 22.08.2023 23.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Келявгабър 2313 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6770 ДГС Кипилово 31.05.2023 01.06.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Бреза,Върба 2312-1 Процедури за продажба на дървесина 137,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6769 ДГС Средец 16.08.2023 . ЛКД Лесокултурни мероприятия 7,796.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6768 ДГС Кипилово 16.08.2023 17.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун 2313-Е Процедури за продажба на дървесина 52,068.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6767 ДГС Стара река 01.08.2023 бб,см 2312 Процедури за добив на дървесина 4,891.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6766 ДГС Кипилово 29.05.2023 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6765 ДГС Елхово 26.07.2023 цр;бл;чб № 2347 Процедури за добив на дървесина 72,540.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6764 ДГС Елхово 26.07.2023 цр;бл;чб № 2346 Процедури за добив на дървесина 46,191.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6763 ДГС Елхово 26.07.2023 чб, здгл № 2345 Процедури за добив на дървесина 6,253.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6762 ДЛС Ропотамо 09.08.2023 дб,цр 2313 Процедури за добив на дървесина 23,515.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6761 на ДГС Котел от 08.08.2023 е прекратена!
6761 ДГС Котел 08.08.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 9,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6760 на ДЛС Ропотамо от 08.08.2023 е прекратена!
6760 ДЛС Ропотамо 08.08.2023 дб,цр,кгбр 2313 Процедури за добив на дървесина 23,515.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6759 ДГС Гурково 04.08.2023 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6758 ДГС Ивайловград 07.08.2023 бл;цр; 2343 Процедури за добив на дървесина 59,035.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6757 на ДГС Котел от 04.08.2023 е прекратена!
6757 ДГС Котел 04.08.2023 Лесокултурни мероприятия 99,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6756 ДГС Н. Паничарево 03.08.2023 изгор,избк,гбр,брк,цр,бл,гбр 308-а; 323-г; 324-б; 340-б,в,г; 360-а;406-ж Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,341.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6755 ДГС Гурково 03.08.2023 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача