slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6981 ДЛС Тунджа 26.01.2024 чб 2408 Процедури за добив на дървесина 525.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6980 ДГС Средец 18.03.2024 . ЛКД №! Лесокултурни мероприятия 55,536.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6979 ДГС Казанлък 18.03.2024 12-24-202 Лесокултурни мероприятия 18,172.14 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6978 ДГС Казанлък 18.03.2024 12-24-201 Лесокултурни мероприятия 44,336.63 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6977 на ДГС Стара река от 15.02.2024 е прекратена!
6977 ДГС Стара река 15.02.2024 18.02.2024 см,здгл,бк,здб,трп,гбр,яс,шс,брз,ива,кл,яв 2403 Процедури за добив на дървесина 75,750.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6976 ДГС Хасково 11.03.2024 2024-1.1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 64,344.14 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6975 Централно Управление 25.03.2024 08.04.2024 Процедури по ЗЛОД 10,369.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6974 ДЛС Граматиково 23.02.2024 бл ОБЕКТ №1 Процедури за продажба на дървесина 29,206.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6973 ДГС Малко Търново 21.02.2024 бл, изгор № 2308-1 „Смиленово“, № 2307-1 „Попиново“ и № 2315-1 „Цигански пясък“ Процедури за продажба на дървесина 5,715.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6972 Централно Управление 20.03.2024 03.04.2024 Процедури по ЗЛОД 16,941.37 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6971 ДЛС Ропотамо 01.03.2024 бл, цр 2405, 2406, 2407, 2408 Процедури за добив на дървесина 100,920.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6970 ДГС Звездец 29.02.2024 01.03.2024 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,457.97 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6969 ДГС Твърдица 27.02.2024 №ЛКД-1/2024г. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,502.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6968 ДГС Сливен 29.02.2024 № ЛКД Лесокултурни мероприятия 89,696.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6967 ДГС Сливен 15.03.2024 01.04.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 1,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6966 Централно Управление 15.03.2024 01.04.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 1,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6965 ДГС Сливен 18.03.2024 03.04.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 2,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6964 Централно Управление 18.03.2024 03.04.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 2,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6963 ДГС Малко Търново 15.02.2024 изгор, бл, цр, избк № 2301-1 „Чурка ряка“, № 2302-1 „Бабина нива“, № 2303-1 „Костиева лъка“, № 2306-1 „Мечи дол“ и № 2215-1 „Бръшлян“ Процедури за продажба на дървесина 20,957.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6962 ДГС Свиленград 27.02.2024 2024-5 Лесокултурни мероприятия 211,870.43 лв. без ДДС