slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6451 ДГС Н. Паничарево 16.12.2022 чб, бб, мжд №2215 Процедури за добив на дървесина 3,723.12 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6450 ДГС Айтос 16.12.2022 бл,цр,кгбр 2311 Процедури за добив на дървесина 98,643.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6449 ДГС Айтос 16.12.2022 здб,бл,цр,кгбр,срлп,мжд 2310 Процедури за добив на дървесина 90,665.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6448 ДГС Айтос 16.12.2022 цр,бл,кгбр,избк,гбр,мжд,пкл 2309 Процедури за добив на дървесина 98,043.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6447 ДГС Айтос 16.12.2022 бл1цр,избк,гбр 2307 Процедури за добив на дървесина 82,814.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6446 ДЛС Тополовград 16.12.2022 2023-ЛКМ Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 18,915.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6445 ДГС Нова Загора 15.12.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 54,739.75 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6444 ДГС Н. Паничарево 16.12.2022 чб,бл,изгор,цр,гбр,срлп,трп,мжд,кгбр,,здгл,бб, №2303, №2304, №2305, №2306, №2307, №2310, №2311, №2313 Процедури за добив на дървесина 315,703.51 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6443 ДГС Н. Паничарево 16.12.2022 бл,цр,мжд,кгбр,изгор,избк,срлп,бб,чб,бл,трп,гбр, №2301, №2302, №2308, №2309, №2312 Процедури за добив на дървесина 138,258.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6442 ДЛС Несебър 15.12.2022 чб, бб,гбр,кн,кб,срлп,мждр,цр,бл,изгр 2305 Процедури за добив на дървесина 207,175.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6441 ДЛС Несебър 15.12.2022 цр, бл,изгр 2304 Процедури за добив на дървесина 72,210.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6440 ДЛС Несебър 15.12.2022 цр, бл,изгр 2303 Процедури за добив на дървесина 87,222.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6439 ДЛС Несебър 15.12.2022 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгр 2302 Процедури за добив на дървесина 71,782.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6438 ДГС Тича 16.12.2022 бк, здб, гбр, чрш, ива 2304 Процедури за добив на дървесина 49,607.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6437 ДГС Тича 16.12.2022 бк, здб, бл, гбр, 2306 Процедури за добив на дървесина 36,021.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6436 ДГС Тича 16.12.2022 здб, бк, гбр, бл 2305 Процедури за добив на дървесина 50,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6435 ДГС Тича 16.12.2022 гбр, яв,трп, бк, гбр, ива, яв, трп, здб 2303 Процедури за добив на дървесина 48,505.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6434 ДГС Айтос 15.12.2022 чб,бл,цр,кгбр,гбр,мжд,пкл 2306 Процедури за добив на дървесина 34,138.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6433 ДГС Айтос 15.12.2022 бл,цр,кгбр 2305 Процедури за добив на дървесина 75,797.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6432 ДГС Айтос 15.12.2022 бл,цр,избк,гбр,срлп,кгбр,пкл,яв,шс 2304 Процедури за добив на дървесина 125,242.00 лв. без ДДС