Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3615 ДГС Сливен 06.12.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3614 ДГС Елхово 05.12.2019 2007,2008
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 121 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2001 куб.м. 0 куб.м. 2123 куб.м.
цр,бл,кдб
Продажба на стояща дървесина на корен 112,519.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба за местни търговци на стояща дървесина на корен обекти №2007 и №2008 Виж пълна информация
3613 ДГС Елхово 05.12.2019 2001,2002,2003,2004,2005,2006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 678 куб.м. 61 куб.м. 59 куб.м. 5011 куб.м. 0 куб.м. 5823 куб.м.
чб;бб;цр;бл;кдб,кгбр,лдб,пбрс,пкл
Процедури за добив на дървесина 117,234.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2001, № 2002, № 2003, № 2004, № 2005, № 2006 Виж пълна информация
3612 ДГС Сливен 05.12.2019 2009, 2010 и 2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 64 куб.м. 72 куб.м. 3758 куб.м. 2172 куб.м. 750 куб.м. 6989 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 182,272.98 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3611 ДГС Сливен 05.12.2019 2007 и 2008
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 2524 куб.м. 1645 куб.м. 200 куб.м. 4495 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 178,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3610 ДГС Хасково 05.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
227 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 442 куб.м. 3219 куб.м. 144 куб.м. 4036 куб.м.
здб, блг, мдж, кгбр, пбрс, тп, ак
Продажба на стояща дървесина на корен 184,858.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3609 ДГС Звездец 04.12.2019 Обекти № 2005 , № 2006, №2007, №2008, №2009 и №2010
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
854 куб.м. 384 куб.м. 106 куб.м. 1315 куб.м. 2383 куб.м. 197 куб.м. 5239 куб.м.
дб,цр,гбр, кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 126,315.94 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина за обекти Обекти № 2005 , № 2006, №2007, №2008, №2009 и №2010 , находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
3608 ДЛС Тополовград 04.12.2019 2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 692 куб.м. 66 куб.м. 372 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 1211 куб.м.
чб;бл
Продажба на стояща дървесина на корен 44,563.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обекти № 2004 от ГП за 2020 г. Виж пълна информация
3607 ДГС Чирпан 02.12.2019 № 206102, 206103 и 206104
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 1549 куб.м. 139 куб.м. 1433 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 3245 куб.м.
бб,чб,здб,ак, кгбр
Процедури за добив на дървесина 73,139.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 206102, 206103 и 206104 за местни търговци Виж пълна информация
3606 ДГС Чирпан 02.12.2019 № 206105, 206106 и 206107
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 765 куб.м. 43 куб.м. 1147 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 2112 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр
Продажба на стояща дървесина на корен 88,752.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206105, 206106 и 206107 Виж пълна информация
3605 ДЛС Несебър 08.01.2020 Открита процедура 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж-люцерна,балова, за подхранване на дивеча Виж пълна информация
3604 ДГС Стара Загора 09.12.2019 Публично състезание 16,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора Виж пълна информация
3603 ДГС Мъглиж 02.12.2019 193161
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3602 ДГС Мъглиж 02.12.2019 193160
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3601 ДГС Мъглиж 02.12.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3600 ДГС Айтос 02.12.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
500 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м. 853 куб.м.
бл, здб
Процедури за продажба на дървесина 161,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 02.12.2019г. за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
3599 ДГС Тунджа 03.12.2019 2003, 2004, 2005, 2007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
314 куб.м. 948 куб.м. 97 куб.м. 315 куб.м. 1141 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
бл, цр, пяс, кгбр, ак, лдб, кл, гбр, ббрс, пбрс, чб, тп
Процедури за добив на дървесина 63,738.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
3598 ДГС Чирпан 26.11.2019 Договаряне без предварително обявление 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3597 ДГС Сливен 29.11.2019 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 148 куб.м. 5 куб.м. 4876 куб.м. 2574 куб.м. 0 куб.м. 8075 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 320,172.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3596 ДГС Свиленград 29.11.2019 1919
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 98 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 683 куб.м.
здб,цр
Продажба на стояща дървесина на корен 33,058.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 1919 Виж пълна информация