Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4472 ДГС Сливен 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1758 куб.м. 1135 куб.м. 0 куб.м. 2893 куб.м.
широколистна
2048 Продажба на стояща дървесина на корен 105,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4471 ДГС Мъглиж 13.07.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 723.52 лв. без ДДС
Предмет: ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация
Процедура № 4471 на ДГС Мъглиж от 13.07.2020 е прекратена!
4470 ДЛС Мазалат 09.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
120 куб.м. 649 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м. 229 куб.м. 196 куб.м. 1423 куб.м.
бб
2016 Продажба на стояща дървесина на корен 55,086.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2016 на 09.07.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4469 ДГС Казанлък 08.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 1576 куб.м. 0 куб.м. 1584 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,срлп
2031 Процедури за добив на дървесина 61,593.47 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 2031 Виж пълна информация
4468 ДГС Стара река 08.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
664 куб.м. 19 куб.м. 13 куб.м. 830 куб.м. 595 куб.м. 121 куб.м. 2242 куб.м.
гбр, бк, здб, лп, яв
2003 и 2008 Процедури за добив на дървесина 59,314.96 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4467 ДГС Котел 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м.
чб
72 Процедури за добив на дървесина 1,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 72
Виж пълна информация
4466 ДГС Карнобат 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 521 куб.м. 796 куб.м. 0 куб.м. 1323 куб.м.
шир, игл
2009 Процедури за добив на дървесина 29,675.10 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2009, отд. 144 ,, а“; ,д“; 221 ,, п“; ; 222 ,,г“, ,,е“, ,,ж“ Виж пълна информация
4465 ДЛС Граматиково 14.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро- и железарски материали за срок от 24 месеца Виж пълна информация
4464 ДГС Кости 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
92 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 178 куб.м.
бб, чб
2020-113 Процедури за продажба на дървесина 11,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2020-113, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4463 ДГС Чирпан 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
465 куб.м. 1186 куб.м. 102 куб.м. 232 куб.м. 1397 куб.м. 0 куб.м. 3382 куб.м.
бк, здб, бл, гбр, кгбр, цр чб
206111, 206133, 206134, 206135, 206136 Продажба на стояща дървесина на корен 168,315.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206111, 206133, 206134, 206135, 206136 Виж пълна информация
4462 ДГС Царево 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 65 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
тп
2027 - 1 Процедури за продажба на дървесина 33,545.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
4461 ДГС Царево 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 65 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
тп
2027 Процедури за добив на дървесина 12,538.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
4460 ДГС Котел 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 604 куб.м. 577 куб.м. 399 куб.м. 1757 куб.м.
см, бк, ела, гбр, здб, бб, здгл
64 Продажба на стояща дървесина на корен 72,193.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, включена в годишния план за ползване за 2020 г. от обект № 64 в териториалния обхват на ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
4459 ДГС Кипилово 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
106 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 212 куб.м. 286 куб.м. 59 куб.м. 681 куб.м.
бк, гбр, здб, бл, кгбр, ак, чрш, дрш,
209-1 Процедури за продажба на дървесина 49,685.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 209-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4458 ДГС Сливен 07.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 506 куб.м. 236 куб.м. 0 куб.м. 791 куб.м.
иглолистна и широколистна
2045 Продажба на стояща дървесина на корен 27,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4458 на ДГС Сливен от 07.07.2020 е прекратена!
4457 ДГС Свиленград 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
68 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м.
здб
2008 Процедури за продажба на дървесина 6,256.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обект № 2008 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4456 ДГС Котел 06.07.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на краен потребител: административната сграда на ТП ”ДГС Котел” в гр. Котел Виж пълна информация
4455 ДГС Кости 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 263 куб.м.
дб
2020-111 Процедури за продажба на дървесина 31,997.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2020-111, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4454 ДГС Сливен 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 96.10 куб.м. 76.80 куб.м. 0 куб.м. 172.90 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-11 Процедури за продажба на дървесина 9,509.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 4454 на ДГС Сливен от 02.07.2020 е прекратена!
4453 ДГС Кипилово 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
237 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 282 куб.м. 273 куб.м. 0 куб.м. 849 куб.м.
бб, чб, бк, гбр, здб, трп, дрш
2011-1 Процедури за продажба на дървесина 56,513.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 2011-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация