Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4181 ДГС Казанлък 05.05.2020 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 678 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.
здб,бк,гбр
2025 Процедури за добив на дървесина 26,875.44 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4135 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
4134 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутери и др. Виж пълна информация
4133 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
4131 ДГС Казанлък 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
Процедура № 4131 на ДГС Казанлък от 14.04.2020 е прекратена!
4130 ДГС Казанлък 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,970.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
4093 ДГС Казанлък 02.04.2020 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м. 1561.1 куб.м. 103.9 куб.м. 2886 куб.м.
здб,бk, цр, гбр,ак, тп, бб,чб,см
2018, 2020,2021,2022 Процедури за продажба на дървесина 188,873.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 4093 на ДГС Казанлък от 02.04.2020 е прекратена!
4018 ДГС Казанлък 17.03.2020 18.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 331 куб.м.
бк
182109-1 Процедури за продажба на дървесина 21,515.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 4018 на ДГС Казанлък от 17.03.2020 е прекратена!
3987 ДГС Казанлък 11.03.2020 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 619 куб.м. 833.1 куб.м. 1.9 куб.м. 1741 куб.м.
здб,тп, цр, гбр,ак, бб,чб
2020,2021,2022 Процедури за продажба на дървесина 114,914.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 3987 на ДГС Казанлък от 11.03.2020 е прекратена!
3986 ДГС Казанлък 11.03.2020 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 559 куб.м. 1033.1 куб.м. 1.9 куб.м. 1941 куб.м.
здб,tp, цр, гбр,ак, бб,чб
2020,2021,2022 Процедури за добив на дървесина 54,465.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3981 ДГС Казанлък 09.03.2020 10.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 224 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
чб,бб,ак
2019 Процедури за продажба на дървесина 13,717.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
3960 ДГС Казанлък 05.03.2020 06.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м. 1227.6 куб.м. 102.4 куб.м. 1645 куб.м.
бк,гбр,здб,чб,бб,см
2018 Процедури за добив на дървесина 58,082.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3959 ДГС Казанлък 05.03.2020 06.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м. 728 куб.м. 102 куб.м. 1145 куб.м.
чб,бб,см,бк,гбр,здб
2018 Процедури за продажба на дървесина 80,039.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2018 Виж пълна информация
Процедура № 3959 на ДГС Казанлък от 05.03.2020 е прекратена!
3938 ДГС Казанлък 02.03.2020 04.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 47 куб.м. 12 куб.м. 98.4 куб.м. 33.6 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м.
ak, чб
2002 Процедури за продажба на дървесина 7,133.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3918 ДГС Казанлък 21.02.2020 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
250 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 106 куб.м. 2230 куб.м. 0 куб.м. 2619 куб.м.
здб,бk, бл, срлп, гбр,трп, ак, мжд, бб, чб
2012, 2013, 2014, 2015, 192138, 182109-1 Процедури за продажба на дървесина 183,059.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3862 ДГС Казанлък 07.02.2020 10.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
497 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 683.2 куб.м. 170.8 куб.м. 1430 куб.м.
бк
2016 Процедури за продажба на дървесина 73,836.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3854 ДГС Казанлък 03.02.2020 04.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 368 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м.
здб,бк,бл,ak,срлп, мжд, чб
2015, 192138 Процедури за продажба на дървесина 26,112.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 3854 на ДГС Казанлък от 03.02.2020 е прекратена!
3853 ДГС Казанлък 03.02.2020 04.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 183 куб.м. 3644 куб.м. 0 куб.м. 4179 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, чб
2012, 2013, 2014, 2015 Процедури за добив на дървесина 145,565.01 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента Виж пълна информация
3846 ДГС Казанлък 31.01.2020 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 1862 куб.м. 0 куб.м. 2239 куб.м.
здб,бк,гбр,срлп, трп, чб
2012,2013,2014, 182109-1 Процедури за продажба на дървесина 162,277.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 3846 на ДГС Казанлък от 31.01.2020 е прекратена!
3844 ДГС Казанлък 31.01.2020 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 47 куб.м. 12 куб.м. 98.4 куб.м. 24.6 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м.
чб,ак
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 7,133.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 3844 на ДГС Казанлък от 31.01.2020 е прекратена!