slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6813 ДГС Карнобат 10.10.2023 шир 2309 Процедури за добив на дървесина 43,860.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6807 ДГС Хасково 03.10.2023 бл, цр, ак 2319 Процедури за добив на дървесина 47,362.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6800 на ДГС Сливен от 27.09.2023 е прекратена!
6800 ДГС Сливен 27.09.2023 0 Процедури за добив на дървесина 17,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6798 ДГС Ивайловград 27.09.2023 бл;здб;цр;гбр;бб;чб; 2346; Процедури за добив на дървесина 28,225.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6795 ДГС Айтос 12.09.2023 бб, бл, гбр, избк, изгор, кгбр, мжд, цр, чб, 2338 Процедури за добив на дървесина 63,683.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6792 ДГС Малко Търново 11.09.2023 бл, цр, изт. бук, гбр, кгбр, мжд, изт. гор, 2318 Процедури за добив на дървесина 58,923.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6790 ДГС Котел 25.09.2023 бк 38 Процедури за добив на дървесина 2,941.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6789 ДГС Елхово 13.09.2023 тп 2349 Процедури за добив на дървесина 17,315.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6787 ДГС Кипилово 12.09.2023 13.09.2023 Бялбор,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Шестил 2314 Процедури за добив на дървесина 14,474.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6780 ДГС Ивайловград 29.08.2023 бл;здб;цр;мждр;гбр;кгбр;кдб; 2344;2345; Процедури за добив на дървесина 126,992.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6775 ДГС Котел 08.08.2023 бк 37 Процедури за добив на дървесина 8,586.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6771 ДГС Кипилово 22.08.2023 23.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Келявгабър 2313 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6767 ДГС Стара река 01.08.2023 бб,см 2312 Процедури за добив на дървесина 4,891.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6765 ДГС Елхово 26.07.2023 цр;бл;чб № 2347 Процедури за добив на дървесина 72,540.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6764 ДГС Елхово 26.07.2023 цр;бл;чб № 2346 Процедури за добив на дървесина 46,191.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6763 ДГС Елхово 26.07.2023 чб, здгл № 2345 Процедури за добив на дървесина 6,253.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6762 ДЛС Ропотамо 09.08.2023 дб,цр 2313 Процедури за добив на дървесина 23,515.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6760 на ДЛС Ропотамо от 08.08.2023 е прекратена!
6760 ДЛС Ропотамо 08.08.2023 дб,цр,кгбр 2313 Процедури за добив на дървесина 23,515.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6758 ДГС Ивайловград 07.08.2023 бл;цр; 2343 Процедури за добив на дървесина 59,035.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6754 ДЛС Ропотамо 31.07.2023 чб,мжд,бл,цр,кгбр 2314 и 2315 Процедури за добив на дървесина 63,686.00 лв. без ДДС