slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6817 ДГС Стара река 17.10.2023 18.10.2023 Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор 2311-Е Процедури за продажба на дървесина 80,280.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6811 ДЛС Несебър 27.09.2023 здгл,бб, 2312-7 Процедури за продажба на дървесина 10,440.28 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6809 ДГС Стара река 03.10.2023 04.10.2023 бк 2310-Е Процедури за продажба на дървесина 10,450.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6786 ДГС Кипилово 11.09.2023 Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Брекина,Шестил 2314-1 Процедури за продажба на дървесина 24,133.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6784 ДЛС Граматиково 25.08.2023 дб обект 14 Процедури за продажба на дървесина 32,910.27 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6782 на ДЛС Граматиково от 18.08.2023 е прекратена!
6782 ДЛС Граматиково 18.08.2023 дб ОБЕКТ №14 Процедури за продажба на дървесина 32,910.27 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6774 ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 Бялбор,Смърч 2309-Е Процедури за продажба на дървесина 12,795.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6773 ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 Бялбор,Бук,Зимендъб,Благун,цер,Габър 2308-Е Процедури за продажба на дървесина 142,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6772 ДГС Кипилово 21.08.2023 22.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Трепетлика,Явор,Келявгабър 2313-2 Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6770 ДГС Кипилово 31.05.2023 01.06.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Бреза,Върба 2312-1 Процедури за продажба на дървесина 137,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6768 ДГС Кипилово 16.08.2023 17.08.2023 Бук,Зимендъб,Благун 2313-Е Процедури за продажба на дървесина 52,068.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6752 ДГС Айтос 18.07.2023 цр Договаряне 21 Процедури за продажба на дървесина 64,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6751 ДГС Айтос 18.07.2023 избк,гбр Договаряне 20 Процедури за продажба на дървесина 57,505.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6750 ДГС Айтос 18.07.2023 избк,гбр,срлп Договаряне 19 Процедури за продажба на дървесина 14,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6749 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 18 Процедури за продажба на дървесина 65,810.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6748 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 8 Процедури за продажба на дървесина 44,520.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6747 ДГС Айтос 18.07.2023 бл Договаряне 7 Процедури за продажба на дървесина 48,560.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6746 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 3 Процедури за продажба на дървесина 22,100.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6745 ДГС Айтос 18.07.2023 изгор Договаряне 2 Процедури за продажба на дървесина 165,330.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6735 на ДГС Кипилово от 20.07.2023 е прекратена!
6735 ДГС Кипилово 20.07.2023 21.07.2023 Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Трепетлика,Явор,Келявгабър 2313-1 Процедури за продажба на дървесина 100,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача