Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
826 ДГС Средец 01.03.2017 Договаряне 22,767.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по асортименти от временен склад Виж пълна информация
675 ДГС Средец 07.02.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части по заявка на Възложителя; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Годишни технически прегледи” Виж пълна информация
666 ДГС Средец 10.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.“ Виж пълна информация
660 ДГС Средец 06.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане Виж пълна информация
632 ДГС Средец 08.12.2016 13.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез закупуване и монтаж на климатици Виж пълна информация
515 ДГС Средец 02.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез закупуване и монтаж на климатици Виж пълна информация
Процедура № 515 на ДГС Средец от 02.12.2016 е прекратена!
421 ДГС Средец 22.11.2016 28.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tекущ ремонт и извънгаранционна поддръжка на бяла и черна техника, кухненеско обзавеждане и оборудване, климатици и климатични инсталации Виж пълна информация
331 ДГС Средец 18.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Средец“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците Виж пълна информация
276 ДГС Средец 19.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни, касови и факс апарати, сървъри, UPS устройства, модеми, рутери, компютърни мрежи и мрежово оборудване, и др. техника в извън гаранционен срок), за нуждите на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
269 ДГС Средец 04.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почвата (оран) и сеитба за производство за земеделски култури за нуждите на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
9 ДГС Средец 30.06.2016 05.07.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация