slide

Регистър ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.1 и т.3

Декларация инж. Г.Христов
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Карнобат
Декларация инж.Г.Николов
Файл
Добавен
21.02.2024 / ДГС Айтос
Декларация инж. Диана Василева
Файл
Добавен
07.02.2024 / ДГС Хасково
Декларация инж. Йорданка Джелепова
Файл
Добавен
07.02.2024 / ДГС Маджарово
Декларация инж.Гакев
Файл
Добавен
02.01.2024 / ДГС Н. Паничарево
Декларация инж. Г.Христов
Файл
Добавен
22.08.2023 / ДГС Стара река
Декларация инж.Коста Ашламов
Файл
Добавен
16.08.2023 / ДГС Твърдица
Декларация инж. Л. Симеонова
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Ивайловград
Декларация инж.Белемезов
Файл
Добавен
13.10.2022 / ДГС Мъглиж
Декларация инж. Н.Вълчанов
Файл
Добавен
30.09.2022 / ДГС Царево
Декларация инж.Кирил Кирилов
Файл
Добавен
30.09.2022 / ДГС Хасково
Декларация инж.Борислав Цвятков
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДЛС Тунджа
Декларация инж.Росица Недкова
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Котел
Декларация инж.Къньо Стоянов
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Кипилово
Декларация инж.Мирослав Маринов
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Стара река
Декларация Любен Сестримски
Файл
Добавен
13.05.2022 / ДГС Мъглиж
Декларация Любомир Илиев
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Хасково
Декларация Михаил Михайлов
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Свиленград
Декларация Трифон Бонев
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Чирпан
Декларация инж. Кондузов
Файл
Добавен
14.04.2022 / ДЛС Мазалат