Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2670 ДГС Карнобат 13.12.2018 11802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 310 куб.м. 185 куб.м. -0.15 куб.м. 513.2 куб.м.
бб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 10,859.06 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад в обект 11802, отд. 1228-б, 1229-г, 1230-о. Виж пълна информация
2669 ДГС Гурково 28.12.2018 194111, 194112, 194113, 194115 и 194116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
239 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 2385 куб.м. 812 куб.м. 0 куб.м. 3512 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бк,гбр,здб,мждр,трп,брз,яв,дчрш,шст,
Процедури за продажба на дървесина 233,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
2668 ДГС Айтос 28.12.2018 1932
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 316 куб.м. 25 куб.м. 491 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 543 куб.м.
чб,бл,цр,мжд
Процедури за добив на дървесина 12,051.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 28.12.2018 г. за Обект № 1932 Виж пълна информация
2667 ДГС Айтос 28.12.2018 1931
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65 куб.м. 450 куб.м. 54 куб.м. 534 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 605 куб.м.
чб,срлп
Процедури за добив на дървесина 14,533.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 28.12.2018 г. за Обект № 1931 Виж пълна информация
2666 ДГС Айтос 28.12.2018 1923
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 82 куб.м. 24 куб.м. 313 куб.м. 315 куб.м. 0 куб.м. 685 куб.м.
здб,бл,избк,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 15,469.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 28.12.2018 г. за Обект № 1923 Виж пълна информация
2665 ДГС Гурково 28.12.2018 194103
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
517 куб.м. 204 куб.м. 0 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1133 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 62,092.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
2664 ДГС Айтос 28.12.2018 1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 7 куб.м. 23 куб.м. 250 куб.м. 337 куб.м. 0 куб.м. 587 куб.м.
бл,цр,здб,избк,кгбр
Процедури за добив на дървесина 12,914.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 28.12.2018 г. за Обект № 1922 Виж пълна информация
2663 ДГС Айтос 12.12.2018 1869
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 25 куб.м. 10 куб.м. 128 куб.м. 154 куб.м. 0 куб.м. 327 куб.м.
бл,цр,здб,избк,кгбр
Процедури за добив на дървесина 7,459.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1869. Виж пълна информация
2662 ДГС Айтос 12.12.2018 1868
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 830 куб.м. 11 куб.м. 1006 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1075 куб.м.
бб,чб,
Процедури за добив на дървесина 25,950.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1868. Виж пълна информация
2661 ДГС Сливен 28.12.2018 1919
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 313 куб.м. 208 куб.м. 0 куб.м. 526 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 21,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2660 ДГС Сливен 28.12.2018 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
368 куб.м. 6 куб.м. 30 куб.м. 1262.30 куб.м. 702.50 куб.м. 372.20 куб.м. 2741 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 71,257.97 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2659 ДГС Стара река 28.12.2018 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2335 куб.м. 298 куб.м. 14 куб.м. 1349 куб.м. 2016 куб.м. 305 куб.м. 6317 куб.м.
бб,чб,см,бк,здб,гбр,яв,шс,яс,трп
Процедури за добив на дървесина 165,278.76 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
2658 ДГС Айтос 27.12.2018 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 136 куб.м. 20 куб.м. 366 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 711 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 16,539.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 27.12.2018 г. за Обект № 1918. Виж пълна информация
2657 ДГС Айтос 27.12.2018 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
160 куб.м. 86 куб.м. 16 куб.м. 537 куб.м. 651 куб.м. 150 куб.м. 1498 куб.м.
здб,избк,гбр,цр
Процедури за добив на дървесина 38,558.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 27.12.2018 г. за Обект № 1917. Виж пълна информация
2656 ДЛС Граматиково 22.01.2019 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар и доставка на резервни части, консумативи и гуми за горска техника за срок от 24 месеца по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Профилактика, основен и текущ ремонт на горска техника и инвентар „ Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части, консумативи и гуми за горска техника“ Виж пълна информация
2655 ДГС Айтос 27.12.2018 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 249 куб.м. 38 куб.м. 632 куб.м. 605 куб.м. 120 куб.м. 1610 куб.м.
здб,избк,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 41,795.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 27.12.2018 г. за Обект № 1916. Виж пълна информация
2654 ДГС Айтос 27.12.2018 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
394 куб.м. 169 куб.м. 22 куб.м. 573 куб.м. 619 куб.м. 220 куб.м. 1806 куб.м.
здб,избк,гбр,цр,мжд,пкл
Процедури за добив на дървесина 47,610.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 27.12.2018 г. за Обект № 1914. Виж пълна информация
2653 ДГС Айтос 27.12.2018 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 261 куб.м. 43 куб.м. 480 куб.м. 297 куб.м. 0 куб.м. 777 куб.м.
бл,цр,избк,гбр,мжд,пкл
Процедури за добив на дървесина 18,648.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 27.12.2018 г. за Обект № 1913. Виж пълна информация
2652 ДГС Елхово 18.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово" Виж пълна информация
2651 ДГС Тича 21.12.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад , от Обекти 1905А и 1906А, от териториалния обхват на ТП ДГС Тича включени в ГПП 2019г. Виж пълна информация