Процедури

Процедура № 4420 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 16.07.2020
Втора дата
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции: I.Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки автомобили II.Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.