Ценоразписи

ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
21.01.2022 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.01.2022 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.01.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.01.2022 / ДГС Сливен
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев на физически лица от обект 2119
Файл
Добавен
20.01.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис от обект 2020
Файл
Добавен
20.01.2022 / ДГС Средец
Ценоразпис за продажба на дървесина - 2022 г.
Файл
Добавен
20.01.2022 / ДГС Нова Загора
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 1
Файл
Добавен
20.01.2022 / ДГС Кости
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
14.01.2022 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
13.01.2022 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
13.01.2022 / ДГС Айтос
ценоразпис ФЛ до 28.02.20222г.
Файл
Добавен
13.01.2022 / ДГС Ивайловград
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2022 / ДГС Гурково
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
11.01.2022 / ДГС Гурково
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.01.2022 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА , 2022Г.
Файл
Добавен
11.01.2022 / ДГС Стара Загора
товарене и транспортиране на дърва от временен склад
Файл
Добавен
11.01.2022 / ДГС Котел
Ценоразпис за продажба на дървесина за 2022 г.
Файл
Добавен
11.01.2022 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис за местно население - 1-во тримесечие 2022
Файл
Добавен
11.01.2022 / ДГС Чирпан
Одобрен предложение за продажба по ценоразпис на дърва за огрев на физически лица
Файл
Добавен
10.01.2022 / ДГС Средец