slide

Ценоразписи

Ценоразпис обект 2407-2
Файл
Добавен
12.07.2024 / ДГС Маджарово
12406-3
Файл
Добавен
12.07.2024 / ДГС Карнобат
12406-2
Файл
Добавен
12.07.2024 / ДГС Карнобат
ценоразпис за продажба на добита дървесина от обект 2401, подотдел 1279:к
Файл
Добавен
12.07.2024 / ДЛС Ропотамо
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис №44
Файл
Добавен
11.07.2024 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис №43
Файл
Добавен
11.07.2024 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.07.2024 / ДГС Царево
ценоразпис от 09.07.2024 г., одобрен на 10.07.2024 г.
Файл
Добавен
11.07.2024 / ДГС Котел
ценоразпис за продажба на физически лица, включени в списъците по чл.111, ал.6 от ЗГ добита дървесина от обект 2405, подотдел 289:а
Файл
Добавен
10.07.2024 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис игл. на тон
Файл
Добавен
10.07.2024 / ДГС Ивайловград
2406-40
Файл
Добавен
10.07.2024 / ДГС Карнобат
Обект № 2405-4
Файл
Добавен
09.07.2024 / ДГС Звездец
ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на физически лица извън списъците по чл.111, ал.6 от ЗГ
Файл
Добавен
09.07.2024 / ДЛС Ропотамо
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
09.07.2024 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
09.07.2024 / ДГС Бургас
2407-21
Файл
Добавен
08.07.2024 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
08.07.2024 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
08.07.2024 / ДГС Бургас
ценоразпис
Файл
Добавен
08.07.2024 / ДЛС Граматиково
ценоразпис
Файл
Добавен
08.07.2024 / ДЛС Граматиково