Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
06.08.2020 / ДГС Гурково
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
06.08.2020 / ДГС Средец
Ценоразпис 2004-12
Файл
Добавен
05.08.2020 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
05.08.2020 / ДГС Средец
Ценоразпис 2004-11
Файл
Добавен
05.08.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.08.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
03.08.2020 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
03.08.2020 / ДГС Средец
2009-4,2012-2,2012-3
Файл
Добавен
30.07.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.07.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.07.2020 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
28.07.2020 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
28.07.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис 2009-6; 2010-6
Файл
Добавен
28.07.2020 / ДГС Звездец
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
28.07.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
28.07.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
28.07.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
27.07.2020 / ДГС Бургас
2003-4,2006-6
Файл
Добавен
27.07.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис 2004-10
Файл
Добавен
24.07.2020 / ДГС Звездец