slide

Ценоразписи

2302-13 и 2311-11
Файл
Добавен
23.04.2024 / ДГС Звездец
ПАКЕТ - обект № 2405-2 и 2409-3
Файл
Добавен
23.04.2024 / ДГС Звездец
Ценоразпис за продажба на остатъци след сечта по реда на чл.71 ал.1 т.3 от Наредбата за физически лица подотд. 31"а", 252"а","г","з";
Файл
Добавен
23.04.2024 / ДГС Мъглиж
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОБЕКТ № 2404-2 и ОБЕКТ № 2405-2
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-17
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-16
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-15
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-14
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-13
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-12
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-11
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-10
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
Ценоразпис за продажбата на добита дървесина по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от обект №2401-2
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, от обект №2401-2
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал. 1, т. 4 от обект №2313ДД-4
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Свиленград
ОБЕКТ № 2413-9
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-8
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-7
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-6
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец
ОБЕКТ № 2413-5
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Звездец