slide

Ценоразписи

ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Бургас
Продажба на добита увредена дървесина по ценоразпис на юридически лица по чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2301-1
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис ЮЛ
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Гурково
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
22.05.2023 / ДГС Гурково
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
19.05.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис 18.05.2023 год.
Файл
Добавен
18.05.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически и юридически лица за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
17.05.2023 / ДГС Твърдица
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
16.05.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.05.2023 / ДГС Сливен
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
11.05.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.05.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.05.2023 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.05.2023 / ДГС Сливен
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
05.05.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
05.05.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Царево