Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
15.04.2021 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 8 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
15.04.2021 / ДГС Кости
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
14.04.2021 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица-Обект 2114-12
Файл
Добавен
14.04.2021 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица-Обект 2114-11
Файл
Добавен
14.04.2021 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.04.2021 / ДЛС Мазалат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
13.04.2021 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица-Обект 2114-10
Файл
Добавен
13.04.2021 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
13.04.2021 / ДЛС Несебър
2102-2, 2107-1
Файл
Добавен
09.04.2021 / ДГС Карнобат
2106-3
Файл
Добавен
09.04.2021 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
08.04.2021 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021 год. за юридически лица-Обект 2119-2
Файл
Добавен
07.04.2021 / ДГС Свиленград
ценоразпис
Файл
Добавен
07.04.2021 / ДЛС Несебър
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021 год.-Обект 2116-3
Файл
Добавен
06.04.2021 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
05.04.2021 / ДГС Бургас
2106-2
Файл
Добавен
02.04.2021 / ДГС Карнобат
12105-6
Файл
Добавен
01.04.2021 / ДГС Карнобат
ценоразпис обект 2119-1
Файл
Добавен
31.03.2021 / ДГС Свиленград
ценоразпис обект 2114-9
Файл
Добавен
31.03.2021 / ДГС Свиленград