Ценоразписи

ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА , 2021 Г.
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Стара Загора
2102-1
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Малко Търново
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Айтос
Ценоразписи 2 бр.
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Малко Търново
ЦЕНОРАЗПИС 14.01.2021г
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС 14.01.2021г
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.01.2021 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис 2021 г.
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис 2020 г.
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Сливен
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО СОРТИМЕНТИ В ТП "ДГС КОСТИ" ПО ЧЛ.71,АЛ.1, Т.4 И АЛ.2,Т.1А ОТ НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Кости
ЦЕНОРАЗПИС ОБЕКТ 2012-1
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Маджарово
ЦЕНОРАЗПИС ОБЕКТ 2011-1
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Маджарово
ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2021 / ДГС Тунджа
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
11.01.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
08.01.2021 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис 2025-2
Файл
Добавен
07.01.2021 / ДГС Звездец
Предложение
Файл
Добавен
07.01.2021 / ДГС Н. Паничарево
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.01.2021 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.01.2021 / ДГС Малко Търново