Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА - 2020
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДГС Тунджа
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДГС Бургас
1904-7
Файл
Добавен
27.01.2020 / ДГС Карнобат
одобрен ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина.
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Елхово
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис обект№ 1917-4 увредена дървесина юридически лица
Файл
Добавен
22.01.2020 / ДГС Свиленград
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.01.2020 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.01.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис организиран ловен туризъм ловен сезон 2020/2021
Файл
Добавен
21.01.2020 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис 1915-5
Файл
Добавен
20.01.2020 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на широколистна дървесина
Файл
Добавен
20.01.2020 / ДГС Средец
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО СОРТИМЕНТИ В ТП "ДГС КОСТИ" ПО ЧЛ.71,АЛ.1, Т.3 И Т.4 И АЛ.2,Т.1А ОТ НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
16.01.2020 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
16.01.2020 / ДГС Бургас
ценоразпис по чл.71, ал.1 за физически лица
Файл
Добавен
16.01.2020 / ДЛС Тополовград
Одобрен ценоразпис за суха игл.дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Одобрен ценоразпис за ползване на дървесина ТП ДГС Твърдица 2020г.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица