slide

Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №22
Файл
Добавен
01.12.2023 / ДГС Кости
ценоразпис
Файл
Добавен
29.11.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
29.11.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
29.11.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис организиран ловен туризъм ловен сезон 2023/2024 година
Файл
Добавен
29.11.2023 / ДЛС Ропотамо
12311-4
Файл
Добавен
29.11.2023 / ДГС Карнобат
Остатъци от Обект 2302-4
Файл
Добавен
28.11.2023 / ДГС Звездец
Остатъци от обекти 2318-10 и 2319-7
Файл
Добавен
27.11.2023 / ДГС Звездец
одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.11.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.11.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис за Обект 2302-3
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДГС Звездец
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица на тон -ноември 2023 г.
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДГС Стара Загора
Продажба на дървесина по ценоразпис на юридическите лица по реда на чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на дърва по ценоразпис - Обект 2306-4
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Звездец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №21
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Кости
2305-3
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Карнобат
2307-12
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Айтос