Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
29.05.2020 / ДГС Гурково
2001-10,1904-12,2006-4,12008-2
Файл
Добавен
29.05.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис 1915-10
Файл
Добавен
29.05.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис 1914-10, 1907-11, 1906-11
Файл
Добавен
29.05.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис 1915-9
Файл
Добавен
28.05.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.05.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.05.2020 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
27.05.2020 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
27.05.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.05.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.05.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис 2003-5
Файл
Добавен
26.05.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис 1915-8
Файл
Добавен
26.05.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.05.2020 / ДГС Малко Търново
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 8 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Кости
ДГС Ново Паничарево
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Н. Паничарево
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
21.05.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДЛС Несебър