Ценоразписи

Одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина на територията на ДГС - Айтос
Файл
Добавен
27.03.2020 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
27.03.2020 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
27.03.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.03.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.03.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.03.2020 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
24.03.2020 / ДГС Малко Търново
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
23.03.2020 / ДГС Средец
предложение 1902
Файл
Добавен
23.03.2020 / ДЛС Несебър
2001-5
Файл
Добавен
19.03.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.03.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.03.2020 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 3 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
18.03.2020 / ДГС Кости
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ЧБ ОТ ПОДОТД. 232„о“
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДГС Тунджа
12007-1
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.03.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 2 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДГС Кости
Ценоразпис 2002-3
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДГС Звездец
1904-9,2001-4
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДГС Карнобат
Предложение за продажба на дървесина по ценоразпис от обекти 2010 и 2011- ОГТ
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДЛС Ропотамо