slide

Документи

Списък на желаещите от Община Казанлък да закупят дърва за отоплителен сезон 2024/ 2025г.
Файл
Добавен
08.07.2024 / ДГС Казанлък
Допълнителен списък по чл. 111, ал. 6 от ЗГ на жителите от с. Стара река, с. Божевци и с. Изгрев за отоплителен сезон 2024/25 год.
Файл
Добавен
03.07.2024 / ДГС Стара река
Отчет бизнес програма 2023
Файл
Добавен
02.07.2024 / Централно Управление
Допълнителен списък на жителите на община Карнобат,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
26.06.2024 / ДГС Карнобат
Списъци на жителите от община Руен, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025г.- 1 част
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Айтос
Списъци на жителите от община Руен, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025г.
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Айтос
Списъци на жителите от община Айтос, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025г.
Файл
Добавен
18.06.2024 / ДГС Айтос
Уведомление относно изготвен ГСП 2024 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
14.06.2024 / ДГС Бургас
Обяснителна записка към изготвения ГСП 2024 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
14.06.2024 / ДГС Бургас
Допълнителен списък на жителите на община Карнобат,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
11.06.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жителите на Община Созопол, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025 г.
Файл
Добавен
28.05.2024 / ДГС Н. Паничарево
Списък на жителите на Община Созопол, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-2025 г.
Файл
Добавен
28.05.2024 / ДГС Н. Паничарево
Допълнителен списък на жителите на община Сунгурларе,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
27.05.2024 / ДГС Карнобат
План-сметка за сеч, разкройване и кубиране на прогнозно количество дървесина до временен склад със собствени работници при извеждане на техническа сеч - просветляване на траен горски път в м. "Мекиш" на територията на ТП "ДГС Малко Търново"
Файл
Добавен
21.05.2024 / ДГС Малко Търново
Допълнителен списък на жителите на община Сунгурларе,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
17.05.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жители на община Карнобат,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДГС Карнобат
Допълнителен списък на жители община Сунгурларе,които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Карнобат
Списък на жителите на Община Свиленград с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024 год.
Файл
Добавен
10.05.2024 / ДГС Свиленград
Съобщение
Файл
Добавен
10.05.2024 / ДГС Свиленград
Списък по чл. 111, ал. 6 от ЗГ на жителите от с. Кипилово, с. Стрелци, с. Боринци и с. Дъбова за отоплителен сезон 2024/2025 год.
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Кипилово