slide

Гoрска сертификация

Списъци на дървесни и недървесни продукти и екосистемни услуги
Файл
Добавен
09.12.2022 / ДГС Н. Паничарево
Политика за управление на горите.
Файл
Добавен
06.12.2022 / ДГС Твърдица
РЕЗЮМЕ
Файл
Добавен
06.12.2022 / ДГС Твърдица
Декларация от ръководството на ТП ДГС БУРГАС
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДГС Бургас
Резюме
Файл
Добавен
25.11.2022 / ДГС Сливен
Политика на управление на горите
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Сливен
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Сливен
Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Сливен
Система за управление на отпадъците на територията на ТП "ДГС Твърдица".
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Твърдица
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП "ДГС Твърдица".
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Твърдица
Списък на екосистемните услуги предоставяни от ТП ДЛС Ропотамо
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Резюме на резултатите от мониторинга
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Карта ДГС Карнобат
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Карнобат
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП ДГС Бургас
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Бургас
Протокол от проведено обществено обсъждане за извършена инвентаризация на ГТ
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Царево
Резюме на ГСП Карнобат и обединено ГСП Сунгурларе
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Карнобат
Обща карта на ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Бургас
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Бургас