Процедура № 4063 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 22.04.2020 21,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет Техническо обслужване на МПС, включително основен, теущ ремонт и профилактика, доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП ДГС Елхово, по обособени позиции: I. Основен, текущ ремонт и профилактика на МПС. II. Доставка на резервни части по заявка на възложителя.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.